Om Oss

J. Plymoth är den svenska leverantören av miljöprodukter och system för luftrening. I mer än 40 år har Plymoth utvecklat och förbättrat Air Care Technology. Huvudkontor, FoU och huvudtillverkning är baserade i Sverige.

Den höga miljömedvetenheten i Skandinavien har varit drivkraften för utvecklingen av högkvalitativa och högeffektiva luftreningsprodukter.

Idag är det välkänt att god luftkvalitet innebär hälsosammare personal, men också säkrare och bättre produktionskvalitet, bättre effektivitet och mindre sjukfrånvaro. Ett företag med god arbetsmiljö är en attraktiv arbetsplats.

Plymoths lösningar för luftrening bidrar till lägre energiförbrukning och hälsosammare personal på fabrik och kontor.